toksicno-nasilje

Večina ljudi se ob razmisleku strinja s Sartrovo ugotovitvijo, da so tako pekel kot nebesa dejansko ljudje okoli nas. Eden od razlogov, ki razdira harmonijo in odžira radost iz srca, je toksičnost medosebnih odnosov (v partnerstvu, družini ali službi), zabeljenih s psihičnim nasiljem. Spregovorila bom o tem, katere vrste ravnanja pomenijo psihično nasilje, tudi če so prisotna le občasno ali v majhni meri, ter kakšne so njihove posledice.

Leta študija, opazovanja in osebnih izkušenj mi potrjujejo, da je dopuščanje in splošna sprejemljivost psihičnega nasilja eden ključnih vzrokov, da so pristni, zaupni, iskreno ljubeči medčloveški odnosi farsa ali pa fatamorgana. Kar se dogaja na mikronivoju, se projicira na makronivo in psihično nasilje (čustvena manipulacija, ogrožanje integritete, zloraba zaupanja) je po mojem mnenju eden glavnih vzrokov, da je vzdušje v družbi polno nezaupanja, zavisti, neuspeha, strahu in razočaranja. Glede na to, da ta ravnanja mnogi doživljajo najprej v primarni družini, nato pa jih ponavljajo v drugih vlogah skozi življenje, se bom osredotočala predvsem na družinsko celico.

Psihično nasilje je vsako vedenje, s katerim oseba manipulativno vpliva na drugo tako, da uveljavi svojo voljo ne glede na pravice, prepričanja, potrebe in želje drugih. Gre za ravnanja, s katerimi povzročitelj vzbuja pri drugem strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti, podrejenosti in podobne stiske. Poslužujejo se jih tako ženske kot moški medsebojno in do otrok, posledice pa se pri vseh starostih kažejo kot depresija, odtujenost, občutek nemoči, sovraštva in zmede, jeza, izolacija, strah pred prihodnostjo, nemotiviranost, zaskrbljenost, razočaranje, samopoškodovanje, tesnoba, odvisnosti, misli na samomor, glavoboli, alergije, neuspeh, bolezen. Toliko bolj, če je prisotno tudi fizično nasilje do otroka ali ta opazuje nasilje med odraslimi.

Nevidna posledica so tudi duševne rane, ki morda bolijo bolj kot modrice, pa še težje jih je zaceliti, saj definirajo človekovo samopodobo in se utrdijo v škodljive psihološke vzorce, ki zasenčijo tisto najbolj dragoceno v osebi. Te »poškodbe srca« so resda nevidne, saj se »samo« čutijo znotraj in se kažejo posredno – fatalno oblikujejo usodo in splošno počutje človeka v življenju. Po mojih izkušnjah jih je seveda možno zaceliti in zabrazgotiniti, kar prinese preporod na vseh področjih.

predavanje-odnosi